مطب - دکتر محمد حسن پاکیاری - پزشک عمومی - کد نظام پزشکی: ١۴۸۳۳۲

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان قلم بر - روبروی آموزش و پرورش - مطب دکتر پاکیاریتلفن نوبت دهی اینترنتی: ۰۲١۸۸۶۳۷۵۹۳ -

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد