کلینیک النبی - دکتر فاطمه فروزان بروجنی - پزشک عمومی - کد نظام پزشکی: ١۵۵۵۳۸

تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، جنب مسجد النبی، پلاک ۵تلفن نوبت‌دهی اینترنتی: ۹۳۰۲١۸۸۶۳۷۵-۰۲١۸۸۰۷۳۳۲۰

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد