مطب - عبدالعلی محتشمی فر - دندانپزشک عمومی - کد نظام پزشکی: ۷۹۵۳۹

فارس، جهرم، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه شماره ١۶، پلاک ١، واحد ١تلفن ۰۷١۵۴۲۶۶۶۸۰

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد