مطب - دکتر فاطمه روشنایی - متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی - کد نظام پزشکی: ١١۵۳۴۳

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان مدرس - روبروی خیابان مدرس پنج - ساختمان پزشکان ناموران - طبقه ۲، واحد ۲ تلفن نوبت دهی اینترنتی ۰۲١۹۵١١۹۵۳۳ - ۰۵۴۳۳۴١۲۳۷۰

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد