مطب الهیه - نیلی مهرداد - آنکولوژی و سرطان شناسی زنان - کد نظام پزشکی: ۶۷۸۲١

تهران، خیابان ولی عصر، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۲۹، واحد ۱۳تلفن ۰۲١-۲۶۲١۹۳۴۲/نوبت دهی اینترنتی:۰۲١-۸۸۶۳۷۵۹۳

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد