دکتر شهره شفیعی

دکتر شهره شفیعی

دکتر شهره شفیعی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی. دارای بورد تخصصی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد. سوابق خدمت : - متخصص زنان به عنوان کادر علمی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. ریاست مرکز آموزش خدمات و تحقیقات بهداشت باروری شهید نورسعادت وابسته به ستاد دانشگاه تهران


مطالب پیشنهادی

مطالب پربازدید