Thumb user male

دکتر علی باقرپور

جراحی کولورکتال


۲۵۶۸ استان نظام پزشکی: ۱۰۶۹۳۳
نوبت‌دهی اینترتی این پزشک غیرفعال است

معرفی دکتر علی باقرپورفلوشیپ

جراحی کولورکتال


Blogbanner

ارسال بازخورد

captcha
عبارت بالا را وارد نموده
و کلید ارسال را کلیک کنید.
بازخورد