دکتر مصطفی علیپور

دکتر مصطفی علیپور

پزشک عمومی
کد نظام پزشکی: 150868
شهر بابلسر

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر مصطفی علیپور

مازندران، هادی شهر، بلوار آیت الله روحانی، ساختمان پزشک، جنب داروخانه

شماره تلفن: ۰۹۳۸۷۳۷۵۵۵۷

خدمات تخصصی پزشک


مشاوره و درمان استرسمشاوره و درمان بی خوابی یا بد خوابیمشاوره و درمان افسردگیبیرون زدگی دیسک کمر