دکتر منصور انصاری

دکتر منصور انصاری

متخصص داخلی
کد نظام پزشکی: 64266
شهر شیراز

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر منصور انصاری

شیراز خیابان زند روبروی هتل پارس کوچه 47 ساختمان رازی طبقه اول

خدمات تخصصی پزشک


کبدوگوارشریهدیابتتیروئیدکلیهروماتیسم وخوناندوسکوپی وتست ریه