دکتر منصور انصاری

دکتر منصور انصاری

متخصص داخلی
کد نظام پزشکی: 64266
شهر شیراز

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر منصور انصاری

شیراز خیابان زند روبروی هتل پارس کوچه 47 ساختمان رازی طبقه اول

خدمات تخصصی پزشک


کبدوگوارشریهدیابتتیروئیدکلیهروماتیسم وخوناندوسکوپی وتست ریه