دکتر آرش پیامی

دکتر آرش پیامی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 93664
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر آرش پیامی

سردار جنگل جنوب بین میرزابابایی و گلستان (مخبری) بین بانک پارسیان و آینده

خدمات تخصصی پزشک


ترمیمایمپلنتپروتزجراحی