دکتر عشرت اربابی

دکتر عشرت اربابی

متخصص اطفال و کودکان
کد نظام پزشکی: 15293
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر عشرت اربابی

آیت الله کاشانی بین شهید پژوهنده و جنت آباد بن بست بیدار جنب داروخانه بیدار پلاک 3 طبقه 2

شماره تلفن: 02144069915