دکتر ارژنگ باقی

دکتر ارژنگ باقی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 183587
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر ارژنگ باقی

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم