دکتر فیروزه عسگرانی

دکتر فیروزه عسگرانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص بیماری های داخلی
تهران