دکتر بهار اشجعی

دکتر بهار اشجعی

فوق تخصص جراحی کودکان
کد نظام پزشکی: 49116
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر بهار اشجعی

انتهاي بلوار كشاورز رو به روي درب شرقي بيمارستان امام خميني ساختمان شيشه اي سبز پلاك ٣٧٠ شماره ٤١٦ طبقه ٣ واحد١٩


بیمارستان لاله

شهرک غرب