دکتر زهره بازیار

دکتر زهره بازیار

متخصص قلب
کد نظام پزشکی: 136265
شهر کازرون

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر زهره بازیار

کازرون خیابان سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان طبقه 2 واحد 7

خدمات تخصصی پزشک


نوار قلبتست ورزشاکومشاوره قبل از عمل