دکتر زهره بازیار

دکتر زهره بازیار

متخصص قلب
کد نظام پزشکی: 136265

این پزشک خدمتی برای نوبت‌گیری آنلاین ارائه نداده است. لطفا با مطب تماس بگیرید.