دکتر زهره بازیار

دکتر زهره بازیار

متخصص قلب
کد نظام پزشکی: 136265
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر زهره بازیار

کازرون خیابان سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان طبقه 2 واحد 7

خدمات تخصصی پزشک


نوار قلبتست ورزشاکومشاوره قبل از عمل