دکتر جواد بهروزی

دکتر جواد بهروزی

متخصص ژنتیک پزشکی
کد نظام پزشکی: ۴۸۸۴-آ
شهر تهران

این پزشک خدمتی برای نوبت‌گیری آنلاین ارائه نداده است. لطفا با مطب تماس بگیرید.

معرفی دکتر جواد بهروزی


فارغ التحصیل دکترای ژنتیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس

آدرس مطب پزشک


تهران

مطب