دکتر  میثم رضا  بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

فوق تخصص نوزادانمتخصص کودکان
کد نظام پزشکی: 112516
شهر بیرجند

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

معرفی دکتر میثم رضا بقراطی


فوق تخصص نوزادان متخصص کودکان استادیار دانشگاه بیش از 15 سال سابقه طبابت بیش از 4 سال سابقه ریاست درمانگاه تامین اجتماعی و ریاست بیمارستان

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر میثم رضا بقراطی

بیرجند،بلوار غفاری،بلوار زکریا رازی،کلینیک بیمارستان ولیعصر

خدمات تخصصی پزشک


درمان نوزادان طبیعی و نارسدرمان بیماری های کودکان تا بزرگسالیدرمان کرونا از نوزادی تا نوجوانیمشاوره و مدیریت رشد و تکامل کودکان و نوزادانمشاوره اصولی در مورد شیر مادرآشنایی به اصول طب سنتی در درمان