دکتر الهه پیمانی نژاد

دکتر الهه پیمانی نژاد

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 143135
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر الهه پیمانی نژاد(دندانپزشکی سپید)

پایین تر از میدان هفت حوض روبروی سون سنتر درمانگاه آیت طبقه اول دندانپزشکی سپید