دکتر فرزانه حسنی

دکتر فرزانه حسنی

متخصص زنان و زایمان
کد نظام پزشکی: 123389
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر فرزانه حسنی(مرکزمتخصصین ری)

شهر ری میدان حضرت عبدالعظیم (ع) 24 متری بیات کوچه مرتضی قلی پلاک 2 طبقه اول