دکتر وجیهه غیاثی

دکتر وجیهه غیاثی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران