دکتر هانیه حائری

دکتر هانیه حائری

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 148592
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر هانیه حائری(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم