دکتر لیلا حسام زاده

دکتر لیلا حسام زاده

متخصص گوش و حلق و بینی
کد نظام پزشکی: 40837
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

کازرون خ سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان کازرون طبقه اول