دکتر لیلا حسام زاده

دکتر لیلا حسام زاده

متخصص گوش و حلق و بینی
کد نظام پزشکی: 40837
شهر کازرون

آدرس مطب پزشک


مطب

کازرون خ سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان کازرون طبقه اول