دکتر سید ابراهیم خاکزاد

دکتر سید ابراهیم خاکزاد

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 99206
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر سید ابراهیم خاکزاد

پاسداران خیابان گل نبی بعد از تقاطع زمرد (ناطق نوری) پلاک 40 بلوک غربی طبقه دوم واحد207