متخصص لیلا خلیلی

متخصص لیلا خلیلی

متخصص زنان
کد نظام پزشکی: 89915
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر لیلا خلیلی

آیت الله کاشانی بین اباذر ومهران ساختمان پارسا پلاک 71 واحد 8