دکتر  مازیار امیری مقدم

دکتر مازیار امیری مقدم

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 73405
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر مازیار امیری مقدم

خیابان مطهری نرسیده به شریعتی پلاک 7 ساختمان پزشکان تخصصی ابن سینا طبقه سوم واحد 10