دکتر  مازیار امیری مقدم

دکتر مازیار امیری مقدم

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 73405
شهر تهران

آدرس مطب پزشک


مطب دکتر مازیار امیری مقدم

خیابان مطهری نرسیده به شریعتی پلاک 7 ساختمان پزشکان تخصصی ابن سینا طبقه سوم واحد 10