دکتر محمد باقر زنگنه ابراهیمی

دکتر محمد باقر زنگنه ابراهیمی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 190498
شهر تهران

آدرس مطب پزشک


دکتر محمد باقر زنگنه ابراهیمی(دندانپزشکی اسمایل پلاس)

جنت آباد جنوبی نبش خیابان نیرو ساختمان آتام طبقه 2 واحد 33