دکتر محمد جواد حاجی بابایی

دکتر محمد جواد حاجی بابایی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 118806
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر محمد جواد حاجی بابایی(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم