دکتر محمد جواد حاجی بابایی

دکتر محمد جواد حاجی بابایی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 118806
شهر تهران

آدرس مطب پزشک


دکتر محمد جواد حاجی بابایی(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم