دکتر نسرین حاجی بابایی

دکتر نسرین حاجی بابایی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 128982
شهر تهران

آدرس مطب پزشک


دکتر نسرین حاجی بابایی

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم