دکتر نسرین حاجی بابایی

دکتر نسرین حاجی بابایی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 128982
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر نسرین حاجی بابایی

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم