دکتر روشنک مستوفی(کلینیک لیزر سنتر)

دکتر روشنک مستوفی(کلینیک لیزر سنتر)

دکترای حرفه ای پزشکی
کد نظام پزشکی: 125834
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر روشنک مستوفی(کلینیک لیزر سنتر)

زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی بین کیهان و پسیان ساختمان اکیاس طبقه 5 شمالی واحد 27