دکتر شهاب قهرمانی

دکتر شهاب قهرمانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 31949
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر شهاب قهرمانی(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم