دکتر شهرام احمدی

دکتر شهرام احمدی

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 82899
شهر کازرون

معرفی دکتر شهرام احمدی


من دکتر شهرام احمدی هستم متولد 1353/01/01 دارای بورد تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو انجمن گوارش و کبد ایران

آدرس مطب پزشک


مطب

خیابان سلمان فارسی - روبروی آزمایشگاه دکتر محمدی

خدمات تخصصی پزشک


آندوسکوپینوار ریههولتر مانیتورینگ 24 ساعته فشارخون