دکتر شایان فرجادفر

دکتر شایان فرجادفر

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 145768
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر شایان فرجاد فر(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم