دکتر نادر شیبانی

دکتر نادر شیبانی

متخصص اطفال
کد نظام پزشکی: 41087
شهر کازرون

آدرس مطب پزشک


مطب

کازرون خ سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان کازرون طبقه دوم