دکتر سیروس افشاری میرک

دکتر سیروس افشاری میرک

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 36176
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر سیروس افشاری میرک(دندانپزشکی سپید)

پایین تر از میدان هفت حوض روبروی سون سنتر درمانگاه آیت طبقه اول دندانپزشکی سپید

خدمات تخصصی پزشک


ایمپلنت پروتزهای ثابتاوردنچر لمینیت و ونیر کامپوزیت