دکتر ثمر توانا

دکتر ثمر توانا

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 151522
شهر کازرون

آدرس مطب پزشک


مطب

خیابان سلمان فارسی - کوچه دارالقرآن- ساختمان پزشکان کازرون

شماره تلفن: 09172720079 راهنمایی نوبت دهی اینترنتی

خدمات تخصصی پزشک


درمان بیماری های ریه و تنفسیدرمان کرونادرمان دیابت و فشارخون