دکتر ثمر توانا

دکتر ثمر توانا

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 151522
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

خیابان سلمان فارسی - کوچه دارالقرآن- ساختمان پزشکان کازرون

شماره تلفن: 02188637593 راهنمایی نوبت دهی اینترنتی

خدمات تخصصی پزشک


درمان بیماری های ریه و تنفسیدرمان کرونادرمان دیابت و فشارخون