مشاور زهرا سخاوتی

مشاور زهرا سخاوتی

مشاور روانشناسی
کد نظام پزشکی: 39951
شهر کرج

آدرس مطب پزشک


مشاور زهرا سخاوتی(کلینیک روانشناسی سامان)

کرج .جهانشهر.میدان سپاه. بلوار جمهوری. نبش بن بست غزال. ساختمان فاتح. طبقه ۴. واحد ۱۰

شماره تلفن: 02634487980

خدمات تخصصی پزشک


درمان فردی افسردگیاضطرابوسواسآموزش اصولی مهارت های زندگیمدیریت خشم مدیریت استرس ارتباط والدین و فرزندان مشاوره قبل از ازدواج