مشاور زهرا سخاوتی

مشاور زهرا سخاوتی

مشاور روانشناسی
کد نظام پزشکی: 39951
شهر کرج

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مشاور زهرا سخاوتی(کلینیک روانشناسی سامان)

کرج .جهانشهر.میدان سپاه. بلوار جمهوری. نبش بن بست غزال. ساختمان فاتح. طبقه ۴. واحد ۱۰

شماره تلفن: 02634487980

خدمات تخصصی پزشک


درمان فردی افسردگیاضطرابوسواسآموزش اصولی مهارت های زندگیمدیریت خشم مدیریت استرس ارتباط والدین و فرزندان مشاوره قبل از ازدواج