دکتر زکریا شیربیگی

دکتر زکریا شیربیگی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
کد نظام پزشکی: 172552
شهر تهران

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


دکتر زکریا شیربیگی(دندانپزشکی رویال)

پونک خیابان میرزابابایی ساختمان بانک رفاه پلاک 78 طبقه سوم