دکتر شهرام آگاه

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش و کبد - متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران - فوق تخصص گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران - فلوشیپ آندوسونوگرافی و تراپیوتیک آندوسکوپی از دانشگاه لایپزیک ،آلمان

بهترین پزشکان

  • دکتر محمد صادق فاضلی
  • دکتر سیمین وحیدی