دکتر آزیتا توسلی

دکتر آزیتا توسلی

متخصص کودکان و نوزادان - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران