دکتر بیتا هرمز

دکتر بیتا هرمز

دکتر بیتا هرمز هستم در تاریخ بیست و چهارم مرداد سال پنجاه و شش در تهران متولد شدم . پزشکی عمومی رو در دانشگاه آزاد تهران گذراندم و به صورت استریت وارد دوره تخصص دانشگاه تهران شدم . فارق والتحصیل سال 88 هستم که رتبه اول برد تخصصی کتبی و رتبه چهارم شفاهی همان سال را بدست آوردم . در حوزه درمان احترام به بیمار در درجه اول اولویت های بنده است برای تمام مراجعان باید وقت کافی گذاشته شود و این موضوع حق طبیعی بیمار است .


مطالب پیشنهادی

مطالب پربازدید