17 قانون طلایی برای کاهش استرس

استرس
زمان مطالعه: 3 دقیقه

استرس چیز مضری برای سلامتی است اگر تنها مقدار زیادی از آن را داشته باشید. با استفاده از نکات ضروری زیر، استرس خودتان را در حد متعادلی نگه دارید:

 1. اولویت های زندگی تان را مشخص نمایید و ببینید که واقعا چه چیزهایی در زندگی تان اهمیت دارند.
 2. به آینده فکر کنید و سعی کنید پیش بینی نمایید که چگونه بر مشکلات غلبه می نمایید.
 3. تا آنجایی که امکان دارد، نگرانی هایتان را با اعضای خانواده و دوستانتان تقسیم کنید.
 4. سعی کنید که یک شبکه اجتماعی و یا مجمعی از دوستان تشکیل دهید.
 5. به طور منظم تمرینات ورزشی انجام دهید.
 6. یک شیوه زندگی منظم را انتخاب نمایید. و برای کارها، رفتارها و افکار مثبتی که دارید به خودتان جایزه و پاداش دهید.
 7. خودتان را بهتر بشناسید. مکانیسم های دفاعی تان را بهبود ببخشید و نقاط ضعفتان را برطرف نمایید.
 8. بطور واقع گرایانه ای به مشکلات فکر کنید و تصمیم بگیرید که اقدامات مناسبی برای حل آنها انجام دهید.
 9. سعی کنید که چیزها را هماهنگ و موزون نگه دارید.
 10. زیاد به خودتان سخت نگیرید.
 11. اگر در مورد سلامتی تان نگران هستید به پزشک مراجعه کنید تا این نگرانی تان برطرف شود.
 12. مشکل شما هرچه باشد، همیشه افرادی وجود دارند که بخواهند و قادر باشند که به شما کمک نمایند. از استفاده از تجربیات دیگران امتناع نکنید.
 13. آرام و ریلکس باشید و در طی روز، مواقع کوتاهی را به استراحت بپردازید.
 14. تغییرات کوچک و منظمی را به زندگی روزمره تان بدهید. و زمانهایی از روز یا هفته را به اوقات فراغت و استراحت اختصاص دهید.
 15. وقتهای مناسبی را برای غذا خوردن در نظر بگیرید و این کار را با عجله انجام ندهید.
 16. زمانهایی از روز یا هفته را به خودتان اختصاص دهید.
 17. با دقت به چیزهایی که در اطراف شما وجود دارد گوش دهید. . و از خودتان، خانواده تان و دوستانتان لذت ببرید.

کاهش استرس با تمرینات ورزشی

برای کاهش استرس در انجام تمرینات ورزشی، رعایت نکات زیر می تواند مفید باشد:

کاهش استرس با ورزش

راه هایی کاهش استرس در 2 یا 3 ماه زمان

با انجام کارهای زیر می توانید بر استرستان غلبه نماید اما انتظار نداشته باشید که نتیجه این کارها سریعا خود را نشان دهد. برای به دست آوردن منافع این اقدامات بطور کامل، نیاز به ۲ یا ۳ ماه زمان دارید.

راه های کاهش استرس

منابع :

1. Family doctor guide to stress, 1999-Wilkinson Greg, British Medical Association

خروج از نسخه موبایل